layouts

部落衝突城原创阵型8级大本营 2022

广告:
排序方式: 日期 视图 等级
2022
15262
2022
15533
2022
12863
2022
12680
2022
9166
2022
12244
2022
15979
2022
6454
2022
39378
2022
55512
2022
36478
2022
7329
123456...36下一个

大本营升级到第8级需要花费2,000,000金币,并且需要8天。从视觉上看,屋顶大本营会变成整个塔,大楼入口附近会出现一个小红旗。

在此级别上,您将获得8个其他结构:黑暗药剂药水,黄金存储。长生不老药存放处,黑暗营房,弓箭手塔,迫击炮,防空,巫师塔和隐藏的特斯拉。

另外,您还可以建造另外50个墙单元,2个弹簧陷阱,巨型炸弹,2个空中炸弹和寻求空中矿井。如您所见,没有什么新的构造。

升级兵营后,P.E.K.K.A.和魔像变得可用。

根据日期,视图或评分为计划排序选择顺序,不要忘记评估基础。这将帮助其他用户做出选择。